διανοῆσθε

διανοέομαι
have in mind
pres imperat mp 2nd pl (doric aeolic)
διανοέομαι
have in mind
pres subj mp 2nd pl
διανοέομαι
have in mind
pres ind mp 2nd pl (doric aeolic)
διανοέομαι
have in mind
pres imperat mp 2nd pl (doric aeolic)
διανοέομαι
have in mind
pres subj mp 2nd pl
διανοέομαι
have in mind
pres ind mp 2nd pl (doric aeolic)
διανοέομαι
have in mind
pres subj act 2nd pl (epic)
διανοέομαι
have in mind
imperf ind mp 2nd pl (doric aeolic)
διανοέομαι
have in mind
imperf ind mp 2nd pl (doric aeolic)
διανοέω
have in mind
pres imperat mp 2nd pl (doric aeolic)
διανοέω
have in mind
pres subj mp 2nd pl
διανοέω
have in mind
pres ind mp 2nd pl (doric aeolic)
διανοέω
have in mind
pres subj act 2nd pl (epic)
διανοέω
have in mind
imperf ind mp 2nd pl (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.